Pilih negara atau rantau anda.

Close
Masuk Daftar E-mel:Info@Ocean-Components.com
0 Item(s)

Syarat Penggunaan

Perjanjian ini memperincikan terma dan syarat www. Ocean-Components.com, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami!

Sila baca terma penggunaan dan pernyataan privasi dengan teliti sebelum anda mendaftar pada Ocean-Components.com. Sekiranya anda telah berjaya mendaftar, menasihatkan anda membaca, bersetuju dan menerima semua terma dan syarat dari segi penggunaan dan kenyataan privasi. kami akan menerbitkan versi terkini pada Ocean-Components.com, jika kami menukar pernyataan ini. semua kandungan perjanjian akan berkuatkuasa pada tarikh penerbitan. jika anda tidak bersetuju dengan semakan ini, anda perlu menamatkan hubungan dengan Ocean-Components.com.

1, PENDAFTARAN PENGGUNA:

1), Kelayakan Pengguna:
Semua pengguna Ocean-Components.com mestilah Syarikat atau individu yang boleh menandatangani kontrak mengikat undang-undang omnibus di bawah undang-undang. Tolong jangan gunakan perkhidmatan kami jika anda tidak layak. Anda tidak boleh memindahkan atau menjual akaun Ocean-Components.com anda. Ocean-Components.com berhak menggantung atau menamatkan akaun anda mengikut kehendak mereka.
2), penulisan bahan:
Semua pengguna mesti memberikan maklumat peribadi yang sah kepada Ocean-Components.com, untuk memastikan perniagaan biasa. Jika sebarang perubahan, sila maklumkan dan kemas kini kepada Ocean-Components.com serta merta.
Semua pengguna Ocean-Components.com bersetuju untuk menerima e-mel dan mesej daripada rakan Ocean-Components.com atau Ocean-Components.com.

2, PRIVASI:

Ocean-Components.com mempunyai pernyataan privasi yang digunakan untuk semua pengguna termasuk perjanjian pengguna. Anda harus membaca dan menerima kenyataan privasi untuk menggunakan Ocean-Components.com apabila anda mendaftar, dan anda akan tertakluk kepada kekangan mengikut peraturan (dan Ocean-Components.com sebarang pernyataan privasi versi terkini) dalam tempoh pengguna Ocean-Components.com.

3, PERDAGANGAN:

Semua pengguna apabila membeli mesti mematuhi syarat berikut:

4, PERKHIDMATAN KUALITI DAN SELEPAS:

1), Rujuk kepada perkhidmatan selepas jualan.
2), Kualiti produk.
Produk Ocean-Components.com akan mematuhi sepenuhnya piawaian kerajaan dan profesional. Jika tanpa piawaian sebelumnya, kami akan melaksanakan mengikut piawaian pengeluar, jika tanpa semua piawaian di atas, pelanggan boleh membincangkan dan membuat keputusan antara Ocean-Components.com. Apa-apa masalah kualiti atau daripada standard produk, pengguna boleh meminta untuk kembali atau ganti.

5, KESELAMATAN WEBSITE:

Anda akan menerima bahawa anda tidak boleh memasuki laman web dengan sebarang jenis robot, perisian Spider atau Refresh untuk sebarang tujuan tanpa kebenaran Ocean-Components.com dalam bentuk tulis.
Di samping itu, anda bersetuju bahawa anda tidak akan:

6, KENYATAAN HAK HARTA INTELEKTUAL:

Hak hak cipta, paten, tanda dagangan, rahsia perdagangan dan semua hak yang ditawarkan oleh Ocean-Components.com semuanya milik Ocean-Components.com. tanpa izin Ocean-Components.com, siapa pun atau ahli boleh ¡¯ t muat turun, menyalin, menghantar, menyemak, dan mengedit. Jika tidak, hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya. Ocean-Components.com memiliki hak untuk mengingati pelayan data Ocean-Components.com apabila pengguna menggunakan perkhidmatan tersebut.

7, PENAFIAN:

Ocean-Components.com bertanggungjawab untuk menawarkan sokongan teknikal memastikan laman web dalam rangka kerja, Cuba untuk mengelakkan gangguan perkhidmatan, atau had masa Interrupt dalam masa yang singkat, pastikan pengguna boleh berurusan dengan internet dengan lancar. Tetapi akibat daripada force majeure atau sebab-sebab lain yang tidak dapat dikawal, membuat kemalangan laman web atau tidak dapat digunakan, mengakibatkan beberapa rekod, mesej atau maklumat yang hilang, Ocean-Components.com adalah tidak bertanggungjawab: dan mana-mana pengguna menawarkan hasil maklumat yang salah atau tidak lengkap dan palsu tidak dapat menggunakan perkhidmatan Ocean-Components.com atau mengalami kehilangan yang lain, Ocean-Components.com adalah tidak bertanggungjawab.

8, LAIN-LAIN

Perjanjian ini dalam semua aspek ditadbir oleh undang-undang Hong Kong. Laman web ini semua pengguna adalah pemegang Ocean-Components.com yang tidak boleh ditarik balik terletak oleh bidang kuasa mahkamah dan mahkamah tertinggi. Peruntukan perjanjian ini boleh dipisahkan, Jika mana-mana ketentuan perjanjian ini diperintah sebagai tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut dapat dihapuskan dan ketentuan yang tersisa akan dilaksanakan.